Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Άχαρα


Μοναξιά είναι η ελάχιστη τρυφερότητα.