Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014(...)Υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούμε να κάνουμε να τις αντιληφθούν όσοι δεν τις έχουν ήδη μέσα τους. Αν δεν άρεσε στον κόσμο, είναι επειδή ακριβώς οι αλήθειες που αναζητούσε βρισκόταν πέρα από τον οπτικό ορίζοντα των ανθρώπων του πνεύματος και επειδή οι αλήθειες των ανώτερων πνευμάτων μοιάζουν με γελοία λάθη επί της γης.

Ο Αδιάφορος.

Κατεβάστε όλοι τα μολύβια.
Μας πρόλαβε ο Προυστ.

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014


Μο-νο-ρού-φι.